top of page

MED_PRO

Jornada Professional MED23

Sostenibilitat en les arts escèniques

 

Menorca en Dansa obre un espai de diàleg i aprenentatge que neix de la necessitat d'incloure els objectius de desenvolupament sostenible en les pràctiques artístiques.

 

Dia 4 d'agost del 2023 

10:00 a 13:00

online (Zoom)

 

La jornada professional estarà moderada per Laia Santanach, directora artística de Menorca en Dansa, i girarà al voltant dels ODS que el mateix festival treballa per dur a terme el seu projecte. Volem saber quines experiències tenen les convidades en relació amb aquests ODS i què podem aprendre les unes de les altres.

 

Les convidades seran:

 

- Catalina Carrasco: ballarina, creadora i membre de l'Associació Professional de Dansa de les Illes Balears (APDIB)

- Tena Busquets: directora artística del festival Sismògraf d’Olot, el festival que detecta el moviment

- Dèbora Marquès: gestora cultural i enginyera ambiental i sanitària (Sant Lluís, Menorca)

- Virgínia Seguí: tècnica de Cultura de l'Ajuntament de Sant Lluís (Menorca)

- Joan Taltavull: ballarí, coreògraf i director artístic del festival Pedra Viva (Ciutadella, Menorca)

- Anna Gornès: gestora cultural i comunicació i difusió cultural (Menorca)

La jornada oferirà un diàleg entre les convidades, amb prèvia presentació, destacant els ODS vinculats a les arts escèniques: diverses mirades i experiències per part de les convidades amb un torn d'obertura a les persones participants de la jornada.

Els objectius clarament destacables del festival segons els ODS els quals volem donar cabuda a aquesta jornada són:

 

3- Salut i Benestar: La dansa és com a primer punt diferenciador de salut física i benestar emocional.

4- Educació de qualitat: Des de la primera edició MED compta amb professionals nacionals i internacionals en actiu de primer nivell per les seves activitats formatives.

5- Igualtat de gènere: MED és un festival amb una mirada paritària i afavoreix qualsevol gènere no normatiu.

8- Treball decent i creixement econòmic: MED és un festival que des de la seva segona edició, ofereix unes condicions laborals dignes als professionals deixant de banda la precarietat del món de les arts escèniques. Per aquest motiu, totes les companyies disposen d'un caixet pactat per l'organització i per aquesta edició 2023 s'ha treballat per poder assumir el caixet real de totes les companyies.Alhora s'està treballant per poder assumir els honoraris de les persones que s'ocupen d'organitzar i produir el festival, per futures edicions, per tal de generar un treball digne per igual per a totes les persones.

10- Reducció de les desigualtats: MED ofereix una convocatòria pública per a les companyies professionals, en funció d'unes bases, per tal de generar igualtat d'oportunitats a totes les companyies que volen participar en el festival. MED ofereix una programació gratuïta de quatre dies per tal de poder donar accessibilitat a tota mena de públic. MED és un espai d'encontre per a persones amb interessos a les arts del moviment sense limitació curricular.

 

11- Ciutats i comunitats sostenibles: MED fomenta la reducció de gasos contaminants del transport privat amb la pràctica de compartir transport durant tot el festival. MED fa ús de les bones praxis econòmiques creant un espai sostenible per les persones treballadores del festival. MED en col·laboració i suport de l'Ajuntament de Sant Lluís en els seus espais de formació, recerca,

creació i exhibició fan un ús responsable i fomenta la reducció de residus amb contenidors de reciclatge, la utilització d'envasos reutilitzables i el consum local i de proximitat.

12- Producció i consum responsable: La producció i el consum estan directament relacionats, en aquest cas, amb el punt 11 i afegim que MED és un festival on la seva producció i consum intenta ser mínima, per aquest motiu als tallers s'utilitza la llum natural i a les mostres es compta amb un equip tècnic de l'illa fomentant el treball intern del mateix territori.

17- Aliances per aconseguir els objectius: MED col·labora amb diversos ajuntaments, dels quals, Sant Lluís ha estat l'impulsor de la redacció dels ODS del festival, tot i la seva pràctica en relació amb els ODS anteriorment. Alhora MED col·labora amb dos ajuntaments més, als quals es faran arribar aquestes pràctiques en relació amb els ODS per tal que ho puguin posar en pràctica.

T'hi vols inscriure? Omple aquest formulari: 

bottom of page