EDICIÓ 2017

Aquesta edició compta amb el suport de l’Ajuntament de Sant Lluís. També es manté una estreta relació de coordinació i col·laboració amb Biosport, entitat gestora del Poliesportiu de Sant Lluís, lloc on es van realitzar les classes. La mostra final resulta un èxit i compta amb molta assistència del veïnat del poble.

PROFESSORAT

Miquel Barcelona

Catalunya

Vicky P. Miranda

País Vasc

Laia Santanach

Catalunya

David Nóvoa

Catalunya/Menorca

VÍDEO EDICIÓ 2017

Amb el suport de

Amb la col·laboració de

Logo ajuntament color (A5).jpg
886776_111802299011429_1021359544_o.jpg

© 2023 por MenorcaDansa. Creado con Wix.com