EDICIÓ 2017

Aquesta edició compta amb el suport de l’Ajuntament de Sant Lluís. També es manté una estreta relació de coordinació i col·laboració amb Biosport, entitat gestora del Poliesportiu de Sant Lluís, lloc on es van realitzar les classes. La mostra final resulta un èxit i compta amb molta assistència del veïnat del poble.

PROFESSORAT

Miquel Barcelona

Catalunya

Vicky P. Miranda

País Vasc

Laia Santanach

Catalunya

David Nóvoa

Catalunya/Menorca

DNovoa2.jpg

VÍDEO PROMOCIONAL EDICIÓ 2017